Krig i Israel (Norwegian)

Norwegian episode – Norsk episode!

Vi snakker med John Malvin Eriksen og Marianne Eide som var i Israel 7. oktober om Hvordan krigen i Israel påvirker R2J, og Hvordan det opplevdes å være i landet da krigen brøt ut.

We talk to John Malvin Eriksen and Marianne Eide, who were in Israel on 7 October, about how the war in Israel affects R2J, and how it felt to be in the country when the war broke out.